MaR Solár – RD-Stará Bělá

Objednatel : p.Sušenka

Stará Bělá-Ostrava

Dodávka a montáž MaR solárního systému Regulus vč.regulace ÚT a TÚV.