Projekce

Projekční práce

V rámci projekce zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky a MaR. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí, dále pro vydání stavebního povolení až po dokumentaci pro provedení stavby vč.rozpočtu. Zaměřujeme se zejména na projekty rodinných domů, občanské a průmyslové výstavby.Úzce spolupracujeme s projekční kanceláří KANIA a.s. Ostrava.

V oblasti Měření a Regulace se zabýváme návrhem řídicích systémů firmy AMiT s.r.o. Pro novostavby RD navrhujeme zónovou regulaci místností pomocí řídícího sytému ADOREG-AMiT.Projektová dokumentace je zpracována v automatizovaném systému ELProCADu.

Návrh osvětlení

V rámci projekčních prací provádíme návrh umělého osvětlení, které slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení. Jedná se o výpočty intenzity osvětlení kancelářských prostorů, výrobních hal, školních učeben, velkokuchyní, zdravotních zařízení apod. Po stanovení charakteristik svítidel a světelných zdrojů Vám předložíme návrh, který bude vyhovovat všem normativním, estetickým a ekonomickým požadavkům.

NO-Thorn

thorn 2

thorn 3

Thorn_Jupiter_74
 

Návrh ochrany před bleskem

V rámci návrhu ochrany před bleskem provádíme dle ČSN EN 62305-3 výpočet a stanovení rizik, které slouží jako podklad pro návrh hromosvodu.Výpočet a návrh provádíme protokolárně výpočtovým programem DEHN.

blesk

hromy_izol_1

hromy_izol_3