Regulace AMiT+Vizualizace na PC – VS FÚ Třinec

Objednatel : Finanční ředitelství Ostrava

Na Jízdárně 3,

Ostrava 709 00

Dodávka a montáž MaR ÚT ve VS – 4x směšovaná větev ÚT pomocí AMiT-AMAP99S+APT130, vizualizace na PC.

30092010530

30092010532