Regulace ÚT a TÚV – FERRIT s.r.o.

Objednatel : UNIMETAL – engineering, s.r.o.

Macharova 6, Ostrava-Přívoz 702 00

Dodávka a montáž MaR regulace ÚT a TÚV pomocí regulátoru AMAP99-AMiT s.r.o. 3x plynový kotel, 3x směšovaná větev ÚT, Ohřev TÚV pomocí solárních panelů, 3x zásobník TÚV 900L.

03112009419