Regulace ÚT a TÚV – STAMONT s.r.o.

Objednatel : UNIMETAL – engineering, s.r.o.

Macharova 6, Ostrava-Přívoz 702 00

Dodávka a montáž MaR regulace ÚT a TÚV pomocí regulátoru AMiRiS99-AMIT s.r.o. 2x plynové kotle, 2x směšovaná větev ÚT, 1xTÚV.