Regulace ÚT – Plynové kotelny ČSSZ Šumperk

Objednatel : ČSSZ Šumperk

ul.17.listopadu 19,

787 01 Šumperk

Dodávka a montáž MaR ÚT – 1x směšovaná větev ÚT, 1xTÚV pomocí RVS-Siemens.