Regulace plynových zářičů – RPZ

Jedná se o řízení plynových infrazářičů pomocí řídícího regulátoru ADIR-AMIT s LCD displejem. LCD displej slouží pro zobrazování snímaných teplot a nastavování žádaných provozních stavů prostřednictvím klávesnice, která je umístěna na regulátoru. ŘS vykonává veškeré úkony zadané obsluhou. Základní regulace typu RPZ44 je nastavena na čtyři na sobě nezávislé zóny se čtyřmi odtahovými ventilátory.

Regulace probíhá dle časových plánů a žádaných teplot. Řídící systém umožňuje i dálkový přenos pomocí komunikačního rozhraní RS232 nebo RS485 na vzdálené PC, kde je možno pomocí servisního programu ViewDet zobrazovat aktuální teploty všech zón a zároveň je možno nastavovat týdenní časové plány jednotlivých vytápěných zón.

rpz1

rpz2

RPZ44Vizualizace